Σκάκι

Σκάκι
Жанр: Tabletop
Разработчик: Εκδόσεις Γενναδειου Σχολής
Издатель: Εκδόσεις Γενναδειου Σχολής
Год выхода: 1999
Платформа: Windows
Оценка рецензента:
Оценка рецензента - 5 из 10
Оценка пользователей:
Оценка пользователей - 9.00 из 10
  • 0
  • 0
  • 0